logo

در حال پردازش ...

تاکسی هوایی در ایران


  •   316
  •   0
  •   ۱۳۹۸/۳/۱۳
یکی از بهترین انتخاب ها ، تاکسی هوایی است که به زودی در ایران این تاکسی های هوایی وارد چرخه ی حمل و نقل می شوند.

 

همیشه در نظر گرفتن زمان در سفر مهم است .گاهی ممکن است عواملی باعث شوند در سفرهای هوایی دیر به فرودگاه برسیم و یا در پایان سفرهای هوایی رسیدن به مقصد مورد نظر بعد از

فرودگاه برایمان مهم باشد و ترافیک و.... عواملی باشد که زمان را از دست بدهیم.

یکی از بهترین انتخاب ها ، تاکسی هوایی است که به زودی در ایران این تاکسی های هوایی وارد چرخه ی حم و نقل می شوند. در این راستا 200 فروند تاکسی هوایی وجود دارد که تعدادی

مربوط به شخص و تعدادی مربوط به سازمان ها میباشند و تا پایان مسال 2 مسیر این تاکسی های هوایی راه اندازی خواهد شد این تاکسی های هوایی که هواپیمایی های ملخی هستند

قابلیت جا به جایی حمل 4 نفر را دارد.

تاکسی هوایی

 

 

 دیدگاه ها

کد امنیتی
همراه با آمیتیس
کد امنیتی