tel
021 - 1747 |

قوانین سایت

Amitis Article

در جهت اجرای قرارداد فی مابین شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی آمیتیس بال پارس و خریدار که به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد معرفی شده در قرارداد مذکور که اقدام به انعقاد این قرارداد نموده است شروط و مفاد ذیل به قرارداد مذکور الحاق و قرارداد به شرح ذیل تکمیل گردید .

موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد تعیین حدودو وظایف و مسئولیتهای طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشتهای خارجی دسته جمعی یا انفرادی به شرح ذیل می باشد.

شرایط قرارداد :

1- چنانچه تور به حد نصاب موردنظر (حداقل15نفر) نرسد آمیتیس مجاز به ابطال آن ،اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.

2- ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 14 بعدازظهر و تخلیه ساعت 11 صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.

3- در اتاق های دوتخته ، تخت سوم از نوع سفری بوده و موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

4- مسافر انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشد.

تبصره اول :

الف) در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به شرکت خدمات مسافرتی خریدار جهت پیگیری ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به آمیتیس نبوده و حق هرگونه اعتراض و اقامه دعوی را ازخودسلب می کند.

ب) درخصوص تور یا پروازهای چارتر هزینه غیرقابل استردادمی باشد.

5- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1939 در ورشو به امضا رسیده است ونیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

6- در صورتیکه مسافر به هر دلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه (تورلیدر) و یا راهنمایان محلی وکلاً کسانیکه دراجرای گشت نقش داشته مزاحمت ایجاد نمایدویامرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران درکشور مربوطه گردد سرپرست گروه موظف است برحسب موردتصمیم لازم را درخصوص این مسافراخذ نموده ومراتب را جهت ثبت موضوع به آمیتیس یا سفارت ایران گزارش نماید .

7- آمیتیس درخصوص عدم صدور روادیدازسوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته وچنانچه مسافرینی بصورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه ازصدور روادید برای هریک از آنان ممانعت به عمل آورد سایرمسافرین می بایست از گشت استفاده نماید و درصورت اعلام انصراف مسافرینی که ویزای آن اخذ شده است میبایست کل هزینه تور را پرداخت نماید .

تبصره دوم :

در خصوص بستگان درجه یک (پدر،مادر،همسر،فرزندان مجرد) که روادید یکی ازآنها توسط سفارت صادر نگردیده باشد و تقاضای کنسل نمودن تور راداشته باشد،50% هزینه کل تور به عنوان جریمه اخذ خواهد شد و در خصوص افرادی که رابطه نسبیت ندارند و موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق بند23 این الحاقیه عمل خواهدشد .

8- چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه درآخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد مسافر موظف به شرکت درگشت و استفاده از تورمی باشد و درصورت اعلام انصراف مسافر می بایست کل هزینه تور راپرداخت نماید.

9- درصورت تغییر ساعت پرواز و یا هرگونه تغییر دربرنامه پروازی و یا ظرفیت پرواز و روز پرواز و تغییر هتل کلاً مشکلاتی که در اجرای تور حادث می گردد و از کنترل سفر آفرين خارج باشد که سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه سفر آفرين نبوده ومسافر میبایست مقدمات سفر خودراجهت استفاده از تور فراهم نماید و عازم سفر گردد.

10- درصورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر،روادیدخریدار اخذ شده باشد آمیتیس مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهدبود و جرایم ابطال توربراساس بند 24 این قرارداداخذ خواهد شد.

11- درصورت بروز حادثه ای برای مسافر در طول سفر براساس شرایط بیمه حوادث مسافرتحت پوشش بیمه سفربصورت گروهی می باشدوحق استفاده ازامکانات بیمه را دارد و در این خصوص شرکت آمیتیس هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

12- بیمه مسافرتی برای کلیه افراد بالای 60 سال الزامی است که هزینه آن مجزا از مسافر اخذ می گردد.

13- انجام تغییرات لازمه در برنامه مسافرت و مسیر ، ساعت و زمان حرکت گشتها بر حسب ضرورت در اختیار شرکت آمیتیس و کارگزار می باشد.

14- در صورتیکه هریک از مسافرین موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ مقرر دراین قرارداد خودداری نمایند،مسئولیتهای ناشی از آن و همچنین پرداخت خسارات احتمالی وارده به سفر آفرين بر عهده خریدار می باشد.

تعهدات مسافر :

15- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.